Strategia

Strategia

Zgodnie ze strategią „asset light” Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. dąży do restrukturyzacji znacznej części portfela aktywów, koncentrując się na działalności operatorskiej i dostarczaniu usług w oparciu o posiadany know-how w branży hotelowej. Zgodnie z priorytetami strategii „asset light”, sieć hoteli będzie rozwijana poprzez umowy operatorskie. Strategia zakłada, że do roku 2015 dzięki sprzedaży części aktywów współczynnik Asset Light osiągnie minimalny poziom 50%.

EFH S.A. koncentruje się na działalności hotelowej oraz sektorze najmu powierzchni biurowych i komercyjnych, stopniowo zwiększając efektywność poprzez:

 • sprzedaż niestrategicznych działalności
 • restrukturyzację istniejącej bazy hotelowej i biurowej

Te działania mają na celu uporządkowanie struktury aktywów, co pozwoli w lepszy sposób wykorzystać potencjał spółki i jej hotelarski know-how.

Taki model prowadzenia działalności:

 • pozwala na mniejsze zaangażowanie kapitałowe;
 • zwiększa elastyczność działania;
 • podnosi odporność na cykle koniunkturalne.

Strategia Spółki zakłada wdrożenie jednolitych zasad we wszystkich obiektach zarządzanych przez EFH S.A., kontrolę poziomu obsługi, kosztów, ma także w przyszłości umożliwić szybki rozwój Spółki poprzez uruchamianie operacyjnej działalności w nowych obiektach hotelowych na terenie całego kraju.

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.