Strategia

Strategia

Zgodnie ze strategią „asset light” Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. dąży do restrukturyzacji znacznej części portfela aktywów, koncentrując się na działalności operatorskiej i dostarczaniu usług w oparciu o posiadany know-how w branży hotelowej. Zgodnie z priorytetami strategii „asset light”, sieć hoteli będzie rozwijana poprzez umowy operatorskie. Strategia zakłada, że do roku 2015 dzięki sprzedaży części aktywów współczynnik Asset Light osiągnie minimalny poziom 50%.

EFH S.A. koncentruje się na działalności hotelowej oraz sektorze najmu powierzchni biurowych i komercyjnych, stopniowo zwiększając efektywność poprzez:

  • sprzedaż niestrategicznych działalności
  • restrukturyzację istniejącej bazy hotelowej i biurowej

Te działania mają na celu uporządkowanie struktury aktywów, co pozwoli w lepszy sposób wykorzystać potencjał spółki i jej hotelarski know-how.

Taki model prowadzenia działalności:

  • pozwala na mniejsze zaangażowanie kapitałowe;
  • zwiększa elastyczność działania;
  • podnosi odporność na cykle koniunkturalne.

Strategia Spółki zakłada wdrożenie jednolitych zasad we wszystkich obiektach zarządzanych przez EFH S.A., kontrolę poziomu obsługi, kosztów, ma także w przyszłości umożliwić szybki rozwój Spółki poprzez uruchamianie operacyjnej działalności w nowych obiektach hotelowych na terenie całego kraju.