Władze spółki

Władze spółki

Skład Zarządu

Paweł Paluchowski – Prezes Zarządu

 

Paweł Paluchowski – Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Paweł Paluchowski posiada bogate doświadczenie w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz znajomość uwarunkowań prawnych i ekonomicznych związanych z organizacją i zarządzaniem przedsięwzięciami. Przebieg kariery zawodowej: Od 2012 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu Drewex S.A. w upadłości układowej. Od 2006 r. do chwili obecnej - Prezes Zarządu IQ MEDICA S.A., firmy działającej w branży medycznej oraz kosmetycznej. Od 2004 r.do 2006 r. - Wiceprezes Zarządu IQ TRAVEL sp. z o.o., firmy działającej w branży turystycznej. Od 1991 r. do 2001 r. - Dyrektor Zarządzający Finger Plast sp. z o.o., firmy działającej w branży chemicznej - tworzywa sztuczne. Pan Paweł Paluchowski nie prowadzi żadnej działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Pan Paweł Paluchowski jest Prezesem Zarządu spółki Marbud Grupa Budowlana S.A. (KRS 0000386338), która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Paweł Paluchowski nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Paluchowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.  

Radosław Stęplewski – Wiceprezes Zarządu

 

Radosław Stęplewski – Absolwent Trinity College Dublin z dyplomem Bachelor in Business Studies (BBS). Pan Radosław Stęplewski posiada szeroką wiedzę ekspercką w zakresie zasad obowiązujących we współczesnym handlu ze szczególnym uwzględnieniem branży budowlanej i hotelarskiej popartą wieloletnim doświadczeniem. Pan Radosław Stęplewski posiada także duże umiejętności w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, jak i prowadzeniem negocjacji handlowych. Przebieg kariery zawodowej: Od 2002 r. do 2011 r. - koordynator prac budowlanych przy wielu projektach inwestycyjnych na terenie Irlandii, w tym m.in. związanych z rewitalizacją obiektów zabytkowych włącznie.

RADA NADZORCZA

Mateusz Radosław Kaczmarek - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Maciej Węgierski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Rafał Zenon Reczek - Członek Rady Nadzorczej .

Anna Jakubowicz - Członek Rady Nadzorczej .

Michał Hieronim Bartczak - Członek Rady Nadzorczej .