Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna

Jakość

W operacyjnej działalności hotelarskiej oraz usługowej EFH S.A. dąży do osiągania jak najwyższych standardów w obsłudze klienta, zwiększania efektywności kadry pracowniczej oraz do sprawnego i płynnego przepływu informacji w ramach struktur organizacyjnych. Ma to na celu ustandaryzowanie wysokiego poziomu obsługi, które umożliwia efektywne zarządzanie grupą obiektów hotelowych. Strategia Spółki zakłada wdrożenie jednolitych zasad we wszystkich obiektach zarządzanych przez EFH S.A., kontrolę poziomu obsługi, kosztów, ma także w przyszłości umożliwić szybki rozwój Spółki poprzez uruchamianie operacyjnej działalności w nowych obiektach hotelowych na terenie całego kraju.

Działania sprzedażowe

Spółka prowadzi skoordynowane i zaplanowane działania sprzedażowej w ramach prowadzonej działalności hotelowo-usługowej, które uznała za priorytetowe dla realizacji założonych celów biznesowych w wyznaczonym czasie.

W ramach prowadzonych działań prosprzedażowych można wymienić:

  • Profesjonalny Dział Sprzedaży, który składa się z doświadczonych i skutecznych profesjonalistów z branży hotelarskiej, prowadzących proaktywne działania sprzedażowe na terenie całego kraju. Dział sprzedaży koncentruje się na klientach grupowych, konferencyjnych (MICE) oraz z powodzeniem rozwija rynek klientów indywidualnych poprzez budowanie pozytywnych relacji oraz programy lojalnościowe.
  • Kooperację z wyselekcjonowanymi partnerami, do których można zaliczyć: biura podróży, agencje eventowe, duże korporacje, firmy i instytucje, portale rezerwacyjne (np. booking.com, Expedia.com).

Działania marketingowe i PR

EFH S.A. prowadzi zaplanowane działania marketingowe z obszaru:

  • Reklamy i promocji,
  • Analizy rynku i konkurencji,
  • Analizy potrzeb konsumenckich oraz informacji zwrotnej od Klientów/Gości,
  • Public relations,
  • Revenue management

Wszelkie działania tego typu realizowane są w ramach zaplanowanych budżetów marketingowych, obejmujących koszty i przewidywany zakres działań.

Spółka promuje swoje usługi, obiekty, produkty w ramach prowadzonych kampanii promocyjno-reklamowych o określonym, zależącym od specyfiki obiektu zasięgu. Spółka dba o skuteczny PR, mający na celu budowanie wizerunku Spółki jako profesjonalnego i efektywnego operatora hotelowego, promowanie obiektów i usług, budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z wybranymi przedstawicielami wyselekcjonowanych mediów oraz rynku hotelarskiego. Mierzalnym efektem działań są publikacje prasowe w prasie ogólnopolskiej, Internecie, a także obecność w mediach z branży hotelarskiej.