Akcjonariat

Akcjonariat

 

Podmiot

Siedziba

Ilość akcji

% posiadanego kapitału

Ilość głosów

% posiadanych praw głosu

             

1.

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

Warszawa

2 035 640

13,89%

2 035 640

13,88%

2.

Inni akcjonariusze

12 624 360

86,11%

12 624 360

86,12%

 

Razem

14 660 000

100,00%

14 670 000

100,00%