2015

Walne zgromadzenia

  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015-6.pdf
  • INFROMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA DZIEŃ OGŁOSZENIA Z DNIA 10 GRUDNIA 2014 ROKU O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015-5.pdf
  • WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 STYCZNIA 2015 ROKU
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015-4.pdf
  • WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU/ÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015-3.pdf
  • WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015-2.pdf
  • PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 05 STYCZNIA 2015 R.
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015-1.pdf
  • PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 05 STYCZNIA 2015 ROKU
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 5.01.2015.pdf
  • OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  • Ikona PDF