2014

Walne zgromadzenia

  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-11.pdf
  • UCHWAŁA NR 7/2014 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 czerwca 2014 r.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-10.pdf
  • UCHWAŁA NR 6/2014 Rady Nadzorczej spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 03 czerwca 2014 r.
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A. - 31.12.2014.pdf
  • OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-7.pdf
  • Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30.06.2014 roku.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-6.pdf
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na dzień ogłoszenia z dnia 03.06.2014 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-5.pdf
  • Wniosek o Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-4.pdf
  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-2.pdf
  • Porządek obrad na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30.06.2014 roku.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 30.06.2014-1.pdf
  • Ogłoszenie Zarządu Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 19 maja 2014.pdf
  • INFROMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁOSÓW Z TYCH AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. NA DZIEŃ OGŁOSZENIA Z DNIA 22 KWIETNIA 2014 ROKU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 19 maja 2014.pdf
  • WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTU/ÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 19 maja 2014.pdf
  • WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 MAJA 2014 ROKU
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 19 maja 2014.pdf
  • WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A.
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 19 maja 2014.pdf
  • OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 4-2014.pdf
  • Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.NWZ 15 maja 2014r.
  • Ikona PDF
  • NWZ EFH S.A 1-2014.pdf
  • Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15maja 2014r.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 25.06.2013-3.pdf
  • Wzór pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 25 czerwca 2013 roku
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 25.06.2013-2.pdf
  • Projekt uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 25 czerwca 2013 roku
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 25.06.2013-1.pdf
  • Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 28.05.2013-3.pdf
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na dzień ogłoszenia z dnia 28 maja 2013 roku o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 28.05.2013-2.pdf
  • Wniosek ze zgłoszeniem projektu/ów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 28.05.2013-1.pdf
  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
  • Ikona PDF
  • ZWZ EFH S.A. - 28.05.2013.pdf
  • Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Ikona PDF