2012

Raporty bieżące – archiwum 2012

  • Raport bieżący nr 81-2012.pdf
  • Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Spółki w dniu 20 grudnia 2012 roku

   Raport bieżący nr 81/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny R-2012.pdf
  • Raport roczny za rok obrotowy 2012 obejmujacy okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny R-2012.5.pdf
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny R-2012.3.pdf
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za 2012 rok

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny R-2012.4.pdf
  • Oświadczenia Zarządu Spółki Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. do rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według Ustawy o Rachunkowości 

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny R-2012.2.pdf
  • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny RS-2012.2.pdf
  • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny RS-2012.pdf
  • Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny RS-2012.3.pdf
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. za 2012 rok

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny RS-2012.4.pdf
  • Oświadczenia Zarządu Spółki Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport roczny RS-2012.5.pdf
  • Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

   Raport roczny z dnia 26 kwietnia 2013 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 79.1-2012.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A o kodzie PLEFH0000014

   Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 79/2012
   z dnia 5 grudnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 79-2012.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A o kodzie PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 79/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 78.4-2012.pdf
  • Informacja dotycząca proponowanych zmian do statutu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 roku

   Załącznik nr 4 do raportu bieżącego nr 78/2012
   z dnia 23 listopada 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 78.3-2012.pdf
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na dzień ogłoszenia z dnia 23 listopada 2012 roku o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

   Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 78/2012
   z dnia 23 listopada 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 78.2-2012.pdf
  • Projekt uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 20 grudnia 2012 roku

   Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 78/2012 
   z dnia 23 listopada 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 78.1-2012.pdf
  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie

   Załącznik nr 1 do raportu bieżącego 78/2012 
   z dnia 23 listopada 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 78-2012.pdf
  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 20 grudnia 2012 r.

   Raport bieżący nr 78/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 77-2012.pdf
  • Zmiany w składzie Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 77/2012 z dnia 7 listopada 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 76.1-2012.pdf
  • Odpowiedzi Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na pytania zadane przez Akcjonariusza Spółki

   Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 76/2012 
   z dnia 28 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 76-2012.pdf
  • Odpowiedzi Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na pytania zadane przez Akcjonariusza Spółki

   Raport bieżący nr 76/2012 z dnia 28 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 75-2012.pdf
  • Zawiadomienie o nabyciu akcji Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przez Prezesa Zarządu Spółki

   Raport bieżący nr 75/2012 z dnia 21 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 74-2012.pdf
  • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.
   w dniu 3 września 2012 r.

   Raport bieżący nr 74/2012 z dnia 19 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 73-2012.pdf
  • Powierzenie członkom Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. określonych funkcji w Radzie Nadzorczej

   Raport bieżący nr 73/2012 z dnia 6 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 72-2012.pdf
  • Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniu 3 września 2012 r.

   Raport bieżący nr 72/2012 z dnia 6 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 71.1-2012.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A o kodzie PLEFH0000014 – tabela odsetkowa za okres 36 miesięcy

   Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 71/2012
   z dnia 6 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 71-2012.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A o kodzie PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 71/2012 z dnia 6 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 70.1-2012.pdf
  • Życiorysy członków Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A., powołanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 września 2012 r.

   Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 70/2012 
   z dnia 3 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 70-2012.pdf
  • Powołanie członków Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 70/2012 z dnia 3 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 69.1-2012.pdf
  • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniu 3 września 2012 r.

   Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 69/2012 

   z dnia 3 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 69-2012.pdf
  • Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. w dniu 3 września 2012 r.

   Raport bieżący nr 69/2012 z dnia 3 września 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 68-2012.pdf
  • Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 68/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 67-2012.pdf
  • Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 67/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 66-2012.pdf
  • Wnioski o wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej oraz złożenie wniosków o upadłość z możliwością zawarcia układu

   Raport bieżący nr 66/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 65-2012.pdf
  • Powołanie Zarządu spółek HW1 Sp. z o.o. oraz HW2 Sp. z o.o.

   Raport bieżący nr 65/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 64-2012.pdf
  • Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 3 września 2012 roku

   Raport bieżący nr 64/2012 z dnia 8 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 63-2012.pdf
  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie

   Raport bieżący nr 63/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 62-2012.pdf
  • Zmiana stanu posiadania na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A.
   Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 60/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r.

   Raport bieżący nr 62/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku
  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 61-2012.pdf
  • Korekta raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. i 46/2012 z dnia 6 lipca 2012 r.

   Raport bieżący nr 61/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 59-2012.pdf
  • Odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zadane podczas WZA w dniu 18 lipca 2012 r.

   Raport bieżący nr 59/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 57-2012.pdf
  • Zmniejszenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A.

   Raport bieżący nr 57/2012 z dnia 20 lipca 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 55-2012.pdf
  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EFH S.A. rozpoczętym w dniu 28.06.2012 r. i kontynuowanym w dniu 18.07.2012 r.

   Raport bieżący nr 55/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 54-2012.pdf
  • Uchwały powzięte przez ZWZ rozpoczęte 28.06.2012 r. i kontynuowane 18.07.2012 r.

   Raport bieżący nr 54/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 39-2012.pdf
  • Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podjęte uchwały

   Raport bieżący nr 39/2012 z dnia 29 czerwca 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 24-2012.pdf
  • Treść projektów uchwał ZWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 28.06.2012 r.

   Raport bieżący nr 24/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 23-2012.pdf
  • Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 28.06.2012 r.

   Raport bieżący nr 23/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 21-2012.pdf
  • Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w 2011 roku

   Raport bieżący nr 21/2012 z dnia 29 maja 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 14-2012.pdf
  • Zmniejszenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A.

   Raport bieżący nr 14/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 13-2012.pdf
  • Zwiększenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A.

   Raport bieżący nr 13/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 02-2012.pdf
  • Zwiększenie stanu posiadania głosów na Walnym Zgromadzeniu EFH S.A.

   Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku

  • Ikona PDF