2009

Raporty bieżące – archiwum 2009

  • Raport bieżący nr 72-2009.pdf
  • Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 18.01.2010 roku

   Raport bieżący nr 72/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 71-2009.pdf
  • Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 18.01.2010 roku

   Raport bieżący nr 71/2009 z dnia 21 grudnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 67-2009.pdf
  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EFH S.A. w dniu 16.12.2009 roku

   Raport bieżący nr 67/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 66-2009.pdf
  • Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 16.12.2009 roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki

   Raport bieżący nr 66/2009 z dnia 16 grudnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 5-2009.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 61-2009.pdf
  • Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 16.12.2009 roku

   Raport bieżący nr 61/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 60-2009.pdf
  • Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 16.12.2009 roku

   Raport bieżący nr 60/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 59-2009.pdf
  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EFH S.A. w dniu 20.11. 2009 roku

   Raport bieżący nr 59/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 58-2009.pdf
  • Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. w dniu 20 listopada 2009 roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki

   Raport bieżący nr 58/2009 z dnia 20 listopada 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 55-2009.pdf
  • Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 20.11.2009 roku

   Raport bieżący nr 55/2009 z dnia 25 października 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 54-2009.pdf
  • Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 20.11.2009 roku

   Raport bieżący nr 54/2009 z dnia 25 października 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 52-2009.pdf
  • Zmiana liczby głosów z akcji Emitenta posiadanych przez Mirosława Wierzbowskiego

   Raport bieżący nr 52/2009 z dnia 19 października 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 51-2009.pdf
  • Zmiana praw z papierów wartościowych Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 51/2009 z dnia 19 października 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 48-2009.pdf
  • Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ EFH S.A. rozpoczętym w dniu 10.09.2009 roku i kontynuowanym w dniu 08.10.2009 roku

   Raport bieżący nr 48/2009 z dnia 8 października 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 47-2009.pdf
  • Uchwały powzięte przez NWZ EFH S.A. rozpoczęte w dniu 10.09.2009 roku i kontynuowane w dniu 08.10. 2009 roku oraz uchwalone zmiany w Statucie Spółki

   Raport bieżący nr 47/2009 z dnia 8 października 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 45-2009.pdf
  • Zbycie znacznego pakietu akcji w drodze zawartej umowy przewłaszczenia akcji

   Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 15 września 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 44-2009.pdf
  • Zmiana warunków emisji obligacji serii G, I, J – uzupełnienie raportu bieżącego nr 32/2009

   Raport bieżący nr 44/2009 z dnia 15 września 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 43-2009.pdf
  • Wpisy hipotek kaucyjnych ustanowionych przez Spółkę zależną od Emitenta

   Raport bieżący nr 43/2009 z dnia 14 września 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 4-2009.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 4 września 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 40-2009.pdf
  • Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza

   Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 38-2009.pdf
  • Treść projektów uchwał NWZ EFH S.A. zwołanego na dzień 10.09.2009 roku

   Raport bieżący nr 38/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 37-2009.pdf
  • Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na dzień 10.09.2009 roku

   Raport bieżący nr 37/2009 z dnia 14 sierpnia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 29-2009.pdf
  • Lista uczestników ZWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

   Raport bieżący nr 29/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 28-2009.pdf
  • Uchwały powzięte przez ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 28/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 27-2009.pdf
  • Treść projektów uchwał na ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 r.

   Raport bieżący nr 27/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 26-2009.pdf
  • Zwołanie ZWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. na 30 czerwca 2009 roku

   Raport bieżący nr 26/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 3-2009.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 3/2009 z dnia 4 czerwca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 15-2009.pdf
  • Lista uczestników NWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

   Raport bieżący nr 15/2009 z dnia 13 marca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 14-2009.pdf
  • Uchwały powzięte przez NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 2-2009K.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014 – korekta raportu

   Raport bieżący nr 2/2009K z dnia 11 marca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 13-2009.pdf
  • Zbycie udziałów w spółce zależnej Centrum Konferencyjne Falenty Sp. z o.o.

   Raport bieżący nr 13/2009 z dnia 4 marca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 2-2009.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 4 marca 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 12-2009.pdf
  • Treść projektów uchwał NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 12/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 09-2009.pdf
  • Zwołanie NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego na dzień 12 marca 2009 r.

   Raport bieżący nr 9/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 08-2009.pdf
  • Wpisy hipotek kaucyjnych ustanowionych przez Spółkę zależną od Emitenta

   Raport bieżący nr 8/2009 z dnia 6 lutego 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 1-2009.pdf
  • Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na Rynku Papierów Wartościowych CeTO

   Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 06-2009.pdf
  • Terminy publikacji raportów okresowych w 2009 roku przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. na Głównym Rynku GPW

   Raport bieżący nr 6/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 05-2009.pdf
  • Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w 2008 roku

   Raport bieżący nr 5/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 04-2009.pdf
  • Sporządzenie jednolitego statutu spółki Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 4/2009 z dnia 26 stycznia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 02-2009.pdf
  • Informacja o transakcji sprzedaży akcji Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. przez osobę powiązaną z Prezesem Zarządu

   Raport bieżący nr 2/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 01-2009.pdf
  • Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Emitenta

   Raport bieżący nr 1/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku

  • Ikona PDF