2008

Raporty bieżące – archiwum 2008

  • Raport bieżący nr 95-2008.pdf
  • Rejestracja przez Sąd połączenia Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z Centrum Falenty Sp. z o.o.

   Raport bieżący nr 95/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 94-2008.pdf
  • Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umów na wartość znaczącą

   Raport bieżący nr 94/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 91-2008.pdf
  • Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy kredytu VAT, ustanowienie hipoteki oraz zastawu na udziałach spółki zależnej

   Raport bieżący nr 91/2008 z dnia 5 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżacy nr 7-2008.pdf
  • Zmiana oprocentowania obligacji hipotecznych serii A oznaczonych kodem PLEFH0000014

   Raport bieżący nr 7/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 89-2008.pdf
  • Zawarcie przez Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. umowy wsparcia na wartości umowy znaczącej

   Raport bieżący nr 89/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 88-2008.pdf
  • Zawarcie przez spółkę zależna od Emitenta znaczącej umowy kredytowej

   Raport bieżący nr 88/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 86-2008.pdf
  • Lista uczestników NWZ, którzy posiadali co najmniej 5% liczby głosów na NWZ

   Raport bieżący nr 86/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF
  • Raport bieżący nr 85-2008.pdf
  • Uchwały powzięte przez NWZ Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

   Raport bieżący nr 85/2008 z dnia 1 grudnia 2008 roku

  • Ikona PDF