|

Raport bieżący nr 58/2014

31-10-2014

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym powziął informację o złożeniu przez Pana Antoniego Pietruszkę wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki w dniu 16 października 2014 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Naprawczych. Zarząd podejmie wszelkie kroki prawne w celu doprowadzenia do oddalenia tego wniosku