|

Raport bieżący nr 57/2014

17-10-2014

Rezygnacja wszystkich członków Rady Nadzorczej spółki.

Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje że w dniu wczorajszym do spółki wpłynęły oświadczenia w sprawie rezygnacji wszytskich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Pana Jana Karaszewskiego,

- Pani Izabeli Karaszewskiej,

- Pana Tomasza Gutowskiego,

- Pana Michała Tymczyszyna oraz

- Pana Przemysława Marczaka,

z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią oświadczeń wszystkie ww. rezygnacje odniosą skutek w dniu najbliższego Walnego Zgromadenia Spółki, nie pożniej jednak niż w dniu 14 stycznia 2015 r.