|

Raport bieżący nr 56/2014

17-10-2014

Ustalenie tekstu jednolitego statutu spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 września 2014 r. o odmowie wpisania zmian statutu Spółki zgodnie z uchwałą WZA nr 22/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. (raport bieżący nr 51/2014 z dnia 09 pażdziernika 2014 r.), w dniu 14 pażdziernika 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/2014 w sprawie ustalenia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki stosownie do do treści ww. postanowienia. Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.