|

Raport bieżący nr 55/2014

17-10-2014

Umowa zbycia udziałów w spółkach zależnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna dalej "Spółka" informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. Spółka zawarła następujące umowy zbycia udziałów w spółkach zależnych:

1) Umowa zbycia udziałów w spółce Masuria Hotel sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawarła Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Masuria Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Worlinach. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 5.005 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Masuria Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Worlinach, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 2.502.500,00 złotych.

2) Umowa zbycia udziałów w spółce Yona sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Yona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 21.200 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Yona sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 10.600.000,00 złotych.

3) Umowa zbycia udziałów w spółce HW-1 sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej HW -1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 1000 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki HW -1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 50.000,00 złotych.

4) Umowa zbycia udziałów w spółce EFH - 1 sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej EFH - 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła Nabywcy 200 udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki EFH-1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 100.000,00 złotych.

5) Umowa zbycia udziałów w spółce Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 9 października 2014 roku Spółka zawała Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 2.600 (udziałów stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Hotel Król Kazimierz sp. z o.o. z siedzibą w Kazimierzu Dolnym o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej1.300.000,00 złotych.

Przyczyną zawarcia powyższych umów zbycia udziałów w podmiotach zależnych są działania restrukturyzacyjne Zarządu Spółki podjęte w celu zaspokojenia wierzycieli Spółki.

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.