|

Raport bieżący nr 53/2014

09-10-2014

Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%

Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dalej: ustawa o ofercie, Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 09.10.2014 r.) do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Anety Maciaszek w sprawie zwiększenia udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%. Wskazane zawiadomienie stanowi załącznik do raportu.

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.