|

Raport bieżący nr 51/2014

09-10-2014

Rejestracja zmian w Statucie

Rejestracja zmian w Statucie

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienie z dnia 19 września 2014 roku o wpisaniu zmian statutu Spółki, a także oddaleniu wniosku w części zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia strat na mocy uchwały nr 22/2014 podjętego przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. Powodem oddalenia przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego były braki formalne dotyczące ww. części wniosku.