|

Raport bieżący nr 49/2014

09-10-2014

Sprzedaż akcji własnych spółki

Zarząd spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. („Spółka”) informuje, iż w związku ze zbyciem wszystkich tj.650.000 akcji posiadanych przez Spółkę w spółce tj. National Trust S.A., które nastąpiło w dniu dzisiejszym, doszło do pośredniego zbycia akcji własnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 27 Ustawy o Ofercie („Akcje”). Spółka National Trust S.A. jest jedynym udziałowcem spółek EFH P2 sp. z o.o. oraz EFH P3 sp. z o.o. posiadających akcje Spółki. Liczba zbytych akcji wynosi łącznie 1.398.400. Przyczyną pośredniego zbycia akcji własnych Spółki była transakcje zbycia akcji spółki National Trust S.A. Łączna wartość nominalna Akcji wynosi 13.984.000 złotych. Akcje stanowią 9,54 % w kapitale zakładowym emitenta oraz reprezentują 9,53 % na walnym zgromadzeniu Spółki.

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.