|

List do Obligatariuszy

08-11-2013

Jako Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. pragniemy poinformować, że w dniu 7 listopada b.r. Spółka podpisała z CEFARM Nieruchomości Sp. z o.o. umowę sprzedaży udziałów Spółek „Mazury Lakes Resort” Sp. z o.o., „Hotel Malbork” Sp. z o.o. oraz „Andros” Sp. z o.o.

Szanowni Obligatariusze,

Jako Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. pragniemy poinformować, że w dniu 7 listopada b.r. Spółka podpisała z CEFARM Nieruchomości Sp. z o.o. umowę sprzedaży udziałów Spółek „Mazury Lakes Resort” Sp. z o.o., „Hotel Malbork” Sp. z o.o. oraz „Andros” Sp. z o.o.
Głównym, a w zasadzie jedynym celem tej umowy jest wywiązanie się przez EFH ze wszystkich zobowiązań wynikających z zapadłych obligacji i zaspokojenie słusznych roszczeń Wierzycieli.
Umowa ta jest także realizacją zapisów Porozumienia z Wierzycielami z tytułu obligacji serii EF, które Spółka podpisała w dniu 19 września b.r.
Cena sprzedaży udziałów została ustalona w umowie na 19.993.215,60 PLN. Jest to kwota odpowiadająca sumie wszystkich zapadłych obligacji wyemitowanych przez Spółkę.
Zgodnie z umową własność wszystkich sprzedawanych aktywów przechodzi na CEFARM Nieruchomości Sp. z o.o. z dniem dokonania zapłaty. Konstrukcja umowy gwarantuje, że środki nie trafią na konto EFH, lecz zostaną skierowane bezpośrednio do Obligatariuszy. Warunkiem dojścia do skutku umowy jest skuteczne zaspokojenie wszystkich roszczeń wobec Spółki z tytułu zapadłych obligacji.
Zdaniem Zarządu Spółki szybkie i niezakłócone wykonanie podpisanej wczoraj umowy pozwoli Spółce zaspokoić wszystkie roszczenia Wierzycieli i skoncentrować się na działalności podstawowej związanej z zarządzaniem obiektami hotelowymi i nieruchomościami komercyjnymi.
W razie jakichkolwiek wątpliwości jako Zarząd EFH S.A. pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.
Łączymy wyrazy szacunku,

Leszek Celuch – Prezes Zarządu
Michał Tober – Wiceprezes Zarządu

 

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.