|

Raport bieżący nr 16/2013

07-03-2013

Postanowienie Sądu w sprawie zakazania wszczęcia postępowania układowego

Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wydane w dniu 27 lutego 2013 roku postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Warszawie w związku z wszczęciem postępowania naprawczego przez Spółkę (raport bieżący 13/2013 z dnia 15 lutego 2013 roku). Zgodnie z postanowieniem, sąd zakazał wszczęcia postępowania naprawczego Spółce i wydając zakaz wskazał Art. 494 ust.3 Prawa Upadłościowego i Naprawczego jako podstawę prawną wydania powyższego orzeczenia.Zarząd nie zgadza się z sentencją postanowienia i w związku z tym w ciagu 7 dni we właściwym trybie złożu zażalenie na decyzję Sądu.Zarząd Spółki podtrzymuje swoją opinię, że przeprowadzenie planu naprawczego pozwoli zaspokoić interesy wierzycieli oraz zapewni Spółce możliwość dalszego skutecznego funkcjonowania i rozwoju.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja

2013-03-06 Michał Tober Wiceprezes Zarządu