|

Nowy skład Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

04-09-2012

3 września 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFH S.A.

Wybrano nowy skład Rady Nadzorczej Spółki, do której weszli: p. Barbara Stupnicka, p. Jan Bogutyn, p. Piotr Korwin-Małaszyński, p. Waldemar Markiewicz, p. Aleksander Nauman i p. Przemysław Ratajczak.

Rada Nadzorcza Spółki powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Aleksandrowi Naumanowi, funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Panu Janowi Bogutynowi oraz funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Korwin-Małaszyńskiemu.

Więcej informacji o nowych członkach Rady Nadzorczej EFH S.A.:

http://www.efh.com.pl/index.php?mact=DownloadManager,mff009,download,1&mff009alias=raport-bie-acy-nr-70-2012_za-cznik_cv-rn&mff009returnid=74&page=74