|

Dane za pierwsze półrocze 2012 r.

03-09-2012

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.: dane za pierwsze półrocze 2012 r. pokazują skalę zaniedbań poprzedniego Zarządu.

W sprawozdaniu finansowym za pierwsze sześć miesięcy 2012 r. Grupa Kapitałowa Europejskiego Funduszu Hipotecznego zaraportowała stratę netto w wysokości prawie 31,9 mln zł. Wynik znacząco obciążyły odpisy aktualizujące. Zarząd, który działa w spółce od 12 lipca br., zdecydował się na ich dokonanie w związku z koniecznością urealnienia obrazu spółki przedstawianego we wcześniejszym okresie i zachowania zasady ostrożności zgodnej z regulacjami finansowo-księgowymi.

W pierwszym półroczu 2012 r. przychody ze sprzedaży spadły w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. o 46% (z 26,108 mln zł do 14,142 mln zł). Zastaliśmy spółkę w sytuacji bardzo dalekiej od ideału. Spadek przychodów oraz jednoczesny wzrost kosztów widać od co najmniej trzech lat, przy czym stagnacja w branży hotelowej może być tutaj tylko częściowym wyjaśnieniem. Do tego brak było skuteczności podejmowanych działań, czego efektem są niezrealizowane inwestycje i nieupłynnione aktywa, które nie będą wykorzystane z powodu braku finansowania – mówi Michał Tober, wiceprezes zarządu EFH S.A.

Jak podkreślono w raporcie półrocznym, większość rezerw została utworzona w związku z wydarzeniami mającymi miejsce w poprzednich latach, a wykazana w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2012 r. strata nie wynika z drastycznej zmiany w sytuacji ekonomicznej spółki, ale jest efektem jej innej oceny w kontekście nowej strategii oraz konieczności dostosowania programu inwestycyjnego do warunków trudniejszego rynku finansowego. W najbliższej przyszłości nie widzimy możliwości pozyskania finansowania dla rozpoczętych czy planowanych wcześniej inwestycji. Skupiamy się  na szukaniu efektywniejszych sposobów wykorzystania posiadanych aktywów, w szczególności bazy hotelowej i biurowej. Podjęte zostały także działania mające na celu zdecydowaną racjonalizację kosztów funkcjonowania hoteli. Analizujemy też opcje sprzedaży niektórych nieruchomości – mówi Wiesław Migut, prezes zarządu EFH S.A.

Jak zapowiada nowy zarząd spółki, po zakończeniu gruntownego audytu prawnego, który trwa w spółce, powstanie nowa, szczegółowa strategia dla Grupy Kapitałowej EFH.

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.