|

Zmiany w zarządzie Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A.

13-07-2012
W czwartek 12. lipca 2012 roku Rada Nadzorcza Europejskiego Funduszu Hipotecznego (EFH) przyjęła rezygnację członków dotychczasowego Zarządu Spółki, a następnie wybrała nowe władze. Prezesem EFH S.A. został pan Wiesław Migut, a wiceprezesem pan Michał Tober.

Nowy Zarząd zapowiada, że w ciągu najbliższych czterech miesięcy opracuje nową strategię rozwoju grupy EFH S.A. „Będziemy zwracać większą uwagę na koszty funkcjonowania zarówno EFH S.A., jak i spółek zależnych. Chcemy, aby wszystkie spółki zależne były rentowne” – powiedział Wiesław Migut, prezes Zarządu EFH S.A. Prezes dodał, że nowy Zarząd przeanalizuje wszystkie nowe projekty EFH pod kątem ich rentowności. Nie wykluczamy możliwości sprzedaży niektórych rozpoczętych inwestycji – wyjaśnił prezes Migut.

Z kolei nowy wiceprezes podkreślił, że uproszczona zostanie struktura Grupy Kapitałowej i zwiększona zostanie jej przejrzystość. Będziemy dążyć, aby Spółka lepiej komunikowała się z akcjonariuszami. Każdy zainteresowany akcjonariusz na bieżąco będzie miał dostęp do wiedzy o podejmowanych działaniach w całej Grupie Kapitałowej. Jesteśmy otwarci na bezpośredni kontakt z naszymi inwestorami – oznajmił wiceprezes Zarządu, Michał Tober.

Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej. Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej powstała w wyniku koncentracji kapitału i wyodrębnienia spółek celowych realizujących przedsięwzięcia inwestycyjne. EFH S.A. występuje w roli spółki matki, która ma kontrolę nad spółkami córkami oraz pełni funkcję inwestora strategicznego.

Cele strategiczne Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. koncentrują się na realizacji  projektów rozwojowych oraz inwestycjach w określone grupy aktywów komercyjnych. Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. dzieli obszar swojej działalności na następujące sektory: hotelowy, najmu powierzchni biurowych oraz inwestycyjny.

CV nowych członków Zarządu

Pan Wiesław Migut jest absolwentem Wydziału Zarządzania AGH w Krakowie. Jest założycielem wielu spółek z branży medialnej i wydawniczej m.in. IDG Poland, ComPress SA, MM Conferences SA oraz Migut Media S.A. Wydawca wielu tytułów m.in. miesięcznika Businessman.pl, który od wielu lat współpracuje z Business Centre Club oraz czasopism branżowych Villa, Audio-Video, IT Reseller, Raport Teleinfo 500, Raport Teleinfo 100.  Znawca funkcjonowania organizacji biznesowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Pomysłodawca i organizator największych konferencji w Polsce m.in. Złote Anteny i Złote Procesory. 
Był pomysłodawcą i głównym organizatorem Warszawskiego Kongresu Gospodarczego na Politechnice Warszawskiej w marcu br., na którym spotkali się liderzy branży bankowej i finansowej, telekomunikacji i mediów, energetyki oraz inwestorzy giełdowi. Jest twórcą Businessman Institute - centrum konferencyjno-szkoleniowego w Warszawie.

Pan Michał Tober jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym. W latach 2001 – 2003 był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rzecznikiem prasowym rządu. W latach 2003 – 2004 był wiceministrem kultury. Poseł na Sejm RP IV i V kadencji. Od 2008 roku związany z grupą JW PROJAN – najpierw jako doradca zarządu, a następnie jako wiceprezes zarządu WorldIT Systems Sp. z o.o.

 • Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

  ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa
  tel. (22) 651 63 34
  fax. (22) 842 27 91

  NIP: 522-10-01-153
  REGON: 010721536
  Kapitał zakładowy opłacony: 146.600.000 zł
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
  XIII Wydział Gospodarczy KRS
  Numer KRS: 0000134613

Ta strona używa cookies

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie celem usprawnienia działania tej strony www. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat plików cookie zamieściliśmy w naszej Polityce Prywatności.